Algemene Voorwaarden

Door de website, verder dienst genoemd, te gebruiken gaat u akkoord met de navolgende gebruiksvoorwaarden.

Deze Website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De Website faciliteert geen seks tegen betaling ofwel geen prostitutie en escort. De Website is een 18 + platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.

Samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden:

  • U moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst.

  • U gaat ermee akkoord dat u de diensten niet voor illegale doeleinden of voor het verzenden van berichten gebruikt welke onwettig, kwetsend of lasterlijk zijn, die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van andere personen betekenen, die seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben of een inbreuk plegen of kunnen plegen op de rechten van anderen.

  • U aanvaardt de voorwaarden van onze Privacy Policy in verband met de bescherming van uw privacy.

  • U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de interacties met andere personen.

  • U gaat ermee akkoord dat u geen rechten ontleent aan wat er al dan niet geschreven/geimpliceerd wordt in, aan u/door u, geschreven berichten.

  • U gaat ermee akkoord dat u met een fictief profiel te maken hebt en derhalve geen fysieke afspraken mogelijk zijn, omdat die alleen fantasie verhalen schrijven
  • U toestemming geeft door de aanmelding dat u flirts en of andere berichten van onze website via de email zal ontvangen, na afmelding van onze site zal uw email adres in ons bestand blijven staan om u op de hoogte te houden van nieuwe profielen en voor flirt e/o andere berichten van de website.

Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en van elke wijziging van deze gebruiksvoorwaarden en/of voorschriften ("Overeenkomst"). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en de aanbieder van de dienst. Door van onze diensten gebruik te maken hebt u deze Gebruiksvoorwaarden begrepen en geaccepteerd, en bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en ermee akkoord gaat dat u zich aan onderhavige Overeenkomst houdt. De geboden diensten zijn niet meer dan entertainment. Welke andere lading u erin legt of nut u erin vindt, is geheel aan u als gebruiker.

Gedrag

U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw berichten naar en door de dienst en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook.

Misbruik

Deze website is gerealiseerd voor het faciliteren van chats, het is geen datingwebsite en elk ander rendement dat u behaalt, buiten chatten, is aan u beloofd noch toegezegd. Dit is een entertainment- en geen advertentie-platform. Inschrijvingen voor commerciele doeleinden zijn niet toegestaan en bij tips zal snel en adequaat worden opgetreden. Bij door misbruik van deze website eventueel ontstane schade bij andere gebruikers, financieel of anderzijds, kunnen kosten worden verhaald op de misbruiker. Beheer beoordeelt wat misbruik is en als u gebruik maakt van deze website verklaart u zich bij voorbaat akkoord met dat oordeel. Indien u bij het inschrijven/registreren niet uw echte gegevens gebruikt (bijv. geboortedatum) kunnen, in een later stadium, ondersteuningskosten (betaalde ondersteuning) in rekening gebracht worden voor het handmatig verrichten van supporthandelingen. Tevens is het niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken, deze worden direct verwijderd en de berichten die met dubbele accounts worden gemaakt zullen niet worden doorgezet naar de persoon in kwestie, mocht u dit toch blijven doen krijgt u een ip blok en eventueel kunt u een boete ontvangen van 25 euro ex de btw per gemaakt dubbel account.

Verzoek tot verwijdering van fotop
Indien u een foto tegenkomt, dat u denkt dat die hier niet mag staan in verband met copyright of zonder toestemming kunt u mailen naar:Remove@one-mail.nl waarbij wij het binnen 24 uur altijd in behandeling word genomen.

Privacy

Een Privacy Policy maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Door van de diensten gebruik te maken, accepteert u zowel deze Gebruiksvoorwaarden alsmede alle bepalingen van onze Privacy Policy.

Beperking van aansprakelijkheid

De aanbieder van de dienst kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de diensten gebruik te maken, elke verandering aan de diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat de aanbieder van de dienst niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beeindigen van het gebruik van de diensten. U vrijwaart de aanbieder van de dienst, partners, filialen, agentschappen, werknemers en/of bedienden voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de diensten.

Kosten diensten

De aanbieder van de dienst brengt u kosten in rekening voor het gebruik van haar diensten zoals gespecificeerd op de website. Wanneer u gebruik maakt van deze dienst bevestigt u dat u de betaler bent van de credits/berichten of dat u toestemming gekregen heeft van de uiteindelijke betaler, alvorens u gebruik maakt van de dienst. Het gebruik van de dienst van de aanbieder is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Gebruiker betaalt voor verzonden berichten en eventuele ontvangen berichten zijn gratis. De aanbieder van de dienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die voortkomen uit overmatig en/of foutief gebruik van de aangeboden diensten. Indien gebruiker na aanschaf van credits/berichten langer dan een kalendermaand de dienst niet actief gebruikt, chat met andere gebruikers, vervalt het overgebleven tegoed dat ouder is dan een kalendermaand.
Een bericht versturen kost u 1 credit en wij bieden meerdere pakketten aan, hoe groter het pakket hoe goedkoper de credits worden.
Een privefoto aanvraag kost 1 credit per aanvraag. Iedere eerste van de maand worden de aanvragen gerest, dit houd in dat als u wederom een foto wilt bekijken u dan opnieuw een aanvraag moet doen.

Disclaimer

Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden, van welke aard dan ook. De aanbieder van de dienst wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. De aanbieder van de dienst verzekert niet dat diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst volstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, cijfers door het systeem automatisch worden omgezet naar sterretjes. Op onze site zijn zowel echte als fictieve profielen aanwezig. De echte profielen daar kunt u een afspraak mee maken indien het profiel dit voorstelt, mocht een afspraak met een profiel niet doorgaan dan is dit tussen u en diegene die dat profiel beheert. Verplichten niemand om naar een afspraak te gaan, daarnaast kunt u te maken krijgen met operators waarmee u als klant een rollenspel speelt (fictieve profielen) en derhalve dus geen fysieke afspraken mogelijk zal zijn. Ook zijn de foto's niet altijd van diegene met wie u spreekt dit omdat veel van onze medewerkers en klanten liever anoniem blijven. Let hierop als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De aanbieder van de dienst verzekert niet dat de materialen of het resultaat van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn. De aanbieder van de dienst heeft als oogmerk het tegen betaling aanbieding van een chatfaciliteit waarbij geen sprake is van door de aanbieder gefaciliteerde fysieke afspraken of andere communicatievormen. Door gebruik te maken van de dienst verklaart de gebruiker wetenschap te hebben van de niet geverifieerde identiteit, authenticiteit en/of oprechtheid van medegebruikers. De gebruiker kan geen aanspraak maken op de inhoud van de dienst en de juistheid daarvan. Indien zich in de inhoud van de dienst overeenkomsten voordoen met bekenden, dan kunnen deze op toeval berusten of voortvloeien uit het zich voordoen als een ander door medegebruikers. Tip, mensen doen zich online anders voor dan ze zijn!

Beeindiging

De aanbieder van de dienst heeft het recht om uw gebruik van de diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beeindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de diensten een andere inbreuk op deze voorwaarden en bepalingen betekent. De aanbieder van de dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen de aanbieder van de dienst met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben. Wanneer u wilt kunt u uw inschrijving beeindigen door naar 'Mijn profiel' te surfen en op 'DELETE ACCOUNT' te klikken. Over betaalde credits/berichtentegoed vindt geen restitutie plaats. Na verwijdering account word uw account inactief gezet en verwijderd na 14 werkdagen. U kunt in de tussentijd uw account weer laten activeren door een email te zenden naar de website beheerder. U kunt u account maximaal 3 keer laten heractiveren, daarna zal uw account vanzelf een jaar lang actief blijven en word daarna dan vanzelf verwijderd.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Email: one-mail@ce4.nl of +31 6 28 70 57 95

.

Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

Privacy Policy

Het gebruik van de dienst is volstrekt anoniem. Hoewel wij uw bankrekeningnummer e.d. nodig hebben voor het afhandelen van uw betaling(en) om zo onze diensten aan u mogelijk te maken, zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Met het gebruiken van deze website geeft u toestemming om gegevens op te slaan, veilig, zoals vereist is voor het functioneren van de site. De aanbieder van de dienst kan van tijd tot tijd met u communiceren door e-mail te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is. De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie.

De aanbieder van de dienst aanvaardt buiten de voor het aanmelden vereiste gegevens en dan ook alleen in die hoedanigheid ingevuld, voor geen van uw gegevens verantwoordelijkheid. U verklaart zich bij gebruik van deze site akkoord met het niet publiceren van uw gegevens zoals adres, e-mailadres, skype, telefoonnummer e.d. in uw/een profiel en/of chatgesprekken of foto's. Het systeem filtert waar mogelijk deze gegevens uit profielen/gesprekken/foto's zodat ze niet door derden gebruikt/misbruikt kunnen worden en de beheerder(s) van deze site daar voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Hierdoor is het gebruik van cijfers/getallen niet mogelijk omdat deze automatisch door het systeem worden omgezet naar sterretjes in de chat gesprekken. mocht u een leeftijd of tijds aanduiding willen geven aan uw gesprekspartner zet deze dan in woorden neer, bijv. twee ipv 2 enz. Deze gegevens zijn, omdat afspreken op een drukke openbare locatie (station, winkelcentrum, cafe, markt, plein etc) het verstandigst en te adviseren is, niet nodig om tot een afspraakje te komen.

Functionele cookies

Cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen. We gebruiken deze functie om er voor te zorgen dat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als u gebruik maakt van deze website.

Google Analytics

Het kan dat er via onze website een cookie geplaatst wordt van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. In dat geval gebruiken wij deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google mogelijk toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Op deze pagina rust copyright en mag alleen met toestemming van One-Mail/Derow Derow ,
Btw: NL002055994B41
kvk: 72681489
Postbus adres: Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht worden gebruikt.
Shelby-Limited 2018

Laatst bijgewerkt 14-07-2022

Kom nu in contact met !

Danisha_M

Danisha_M
25

Het lijkt mij spannend om op deze manier contact te maken. Ik ben een normale meid die hier niet met ..

Bekijk

DikHarig

DikHarig
45 | Ballewijer

Deze geile dikke harige vrouw heeft nou nog nooit een goeie beurt kunnen krijgen en weet je wat ik n ..

Bekijk

Boubker

Boubker
33 | Geleen

Ik reis veel door het land en ben vaak geil en zoek mannen om mee te neuken. Dat mag in de auto of e ..

Bekijk

Buitenvanbil

Buitenvanbil
27 | Gennep

Met deze heerlijke temperaturen heb ik er wel zin in! Maar ook bij lagere temperaturen staat mijn se ..

Bekijk

KeishaXxX

KeishaXxX
31 | Genk

Een geile dame die zichzelf aanbied! Ik ben gek op seks, en al helemaal om iemand te plezieren. Ik b ..

Bekijk

TweeMaagdenMeisjes

TweeMaagdenMeisjes
26 | Winthagen

Hi Daar hier twee meisjes die zo geil als boter zijn, maar nog nooit een lekkere piemel in ons gehad ..

Bekijk

FeestjeMetPaulien

FeestjeMetPaulien
36 | Asbroek

Ja daar sta ik dan op aanraden van mijn zoon, want die blijkt hier ook mijn schoondochter ontmoet te ..

Bekijk

RievieraOO

RievieraOO
41 | America

Ik ben er helemaal klaar voor! Lekker genieten lekkere dingen doen! Kom maar eens in mijn holletje h ..

Bekijk

Derow , Btw: NL002055994B41 kvk: 72681489 Postbus adres: Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrech